Ogłoszenia

Ogłoszenia

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ RADY GMINY WRÓBLEW W
SPRAWIE NADANIA STSTUTÓW SOŁECTWOM GMINY
WRÓBLEW

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WRÓBLEW
z dnia 4 stycznia 2019r.
o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/125/12 z dnia 16 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wróblew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012r., poz. 3413) Wójt Gminy Wróblew zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Wróblew do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:

PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ RADY GMINY WRÓBLEW W SPRAWIE NADANIA STATUTÓW SOŁECTWOM GMINY WRÓBLEW:
Sołectwo Bliźniew, Sołectwo Charłupia Wielka, Sołectwo Dąbrówka, Sołectwo Drzązna, Sołectwo Dziebędów, Sołectwo Gęsówka, Sołectwo Inczew, Sołectwo Józefów, Sołectwo Kobierzycko, Sołectwo Kościerzyn, Sołectwo Ocin, Sołectwo Oraczew, Sołectwo Próchna, Sołectwo Rakowice, Sołectwo Rowy, Sołectwo Sadokrzyce, Sołectwo Sędzice, Sołectwo Słomków Mokry, Sołectwo Słomków Suchy, Sołectwo Smardzew, Sołectwo Tubądzin, Sołectwo Tworkowizna, Sołectwo Wągłczew, Sołectwo Wróblew

Konsultacje trwają od 4 stycznia 2019r. do 11 stycznia 2019r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew jest udostępniony/wyłożony:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wróblew www.bip.wroblew.pl
2) na stronie internetowej Gminy Wróblew www.wroblew.pl;
3) w Urzędzie Gminy Wróblew (pok. 15) w dniach i godzinach urzędowania;
celem udostępnienia mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

Opinie, uwag i wnioski należy składać na wyznaczonym do tego formularzu, który można pobrać w miejscach wskazanych w pkt 1), 2) i 3).

Wypełnione formularze przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew (pok. 15) Wróblew 15, 98-285 Wróblew. Można je również przesłać na adres poczty elektronicznej: gmina@wroblew.pl

Opinie, uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

DO POBRANIA:

 

1. Zarządzenie Nr ROO.0050.20.2019 Wójta Gminy Wróblew z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniajacej uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Solectwom Gminy

2. Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew 04.01.2019r.

3. Formularz opinii, uwag i wniosków 04.01.2019r.

4. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:27:11 | Data modyfikacji: 2019-02-01 18:07:49.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:27:11
Data modyfikacji: 2019-02-01 18:07:49
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl