Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu

Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136, poz. 884 ze zm.).

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emila Domagała

tel. (43) 828-66-09

III. Sposób załatwienia sprawy

Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu.

IV. Wymagane dokumenty

- karta zgonu,
- dowód osobisty osoby zgłaszającej,
- dokumenty osoby zmarłej: dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa mężczyzny do lat 50,
- dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej (jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim).

Zgłoszenia dokonują:
-
małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkałe w lokalu, gdzie nastąpił zgon,
- osoby obecna przy zgonie,
- administrator domu, w którym nastąpił zgon.

V. Opłaty

Bez opłat.

VI. Termin załatwienia sprawy

W dniu dokonania zgłoszenia.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:46:47 | Data modyfikacji: 2016-11-30 15:09:23.
Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:46:47
Data modyfikacji: 2016-11-30 15:09:23
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl