Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów
urodzeń

Rejestracja noworodków, sporządzanie urodzeń

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136, poz. 884 ze zm.).

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emilia Domagała

tel. (43) 828-66-09

III. Sposób załatwienia sprawy

Rejestracji noworodka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca urodzenia dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia dokonuje się w oparciu o zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

IV. Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dla dziecka pozamałżeńskiego:
  - panna - dowód osobisty matki oraz odpis skrócony jej aktu urodzenia;
  - wdowa - dowód osobisty matki oraz odpis skrócony aktu zgonu męża;
  - rozwiedziona - dowód osobisty matki oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Zgłoszenia dokonują:
- ojciec dziecka,
- matka dziecka
, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,
- inna osoba  przekonana o porodzie,
- lekarz albo położna.

V. Opłaty

Bez opłat.

VI. Termin załatwienia sprawy

W dniu dokonania zgłoszenia.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:44:27 | Data modyfikacji: 2016-11-30 15:11:56.
Data wprowadzenia: 2010-03-19 10:44:27
Data modyfikacji: 2016-11-30 15:11:56
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl