Urząd Stanu Cywilnego

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Odtworzenie tresci aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emilia Domagała

tel. (43) 828-66-10

III. Sposób załatwienia sprawy:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa biologiczny ojciec przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Matka dziecka potwierdza, że składający oświadczenie jest ojcem dziecka. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

IV. Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty ojca biologicznego,
- dowód osobisty matki dziecka,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

V. Opłaty

Bez opłat.

VI. Termin

W dniu zgłoszenia oświadczenia.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-03-19 09:22:13 | Data modyfikacji: 2016-06-23 11:40:16.
Data wprowadzenia: 2010-03-19 09:22:13
Data modyfikacji: 2016-06-23 11:40:16
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl