Urząd Stanu Cywilnego

Odtworzenie treści aktu: urodzenia,
małżeństwa, zgonu.

Odtworzenie tresci aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r., Nr 136, poz. 884 ze zm.)

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 20 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Emila Domagała

tel. (43) 828-66-09

III. Potrzebne dokumenty

- Odtworzenie aktu następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zamieszkania wnioskodawcy, na podstawie przedstwawionych dokumentów pozwalających na ustalenie danych, które mają być zamieszczone w akcie.

- Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

IV. Opłaty

- Opłata skarbowa - 39 zł

V. Termin

- Do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Danuta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:07:50 | Data modyfikacji: 2016-11-30 15:09:47.
Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:07:50
Data modyfikacji: 2016-11-30 15:09:47
Autor: Danuta Borowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl